Hoe kan jouw onderneming hoger scoren?

MKB monitor Q2 2016

Er zijn 3 thema’s waarop ondernemers hun bedrijf willen verbeteren. In vergelijking met de vorige meting wordt het gebruik van sociale media meer benadrukt. Het werven van nieuwe klanten en contacten blijft ook hier leidend.

Monitor Q1 | Monitor Q2 | Monitor Q3 | Monitor Q4

Meer gebruik van digitale middelen

 • Meer tijd om via social-media te communiceren.
 • Online vindbaarheid verbeteren.
 • Meer automatiseren en een webwinkel maken.

Acquisitie

 • Professionalisering, keurmerk hanteren. Meer acquisitie om groei te realiseren.
 • Consequente acquisitie verbeteren.
 • De eerstvolgende stap is klanten werven en onze acquisitie in gang trekken.
 • Meer commerciële slagkracht. Meer en betere acquisitie en public relations.

Organisatorische veranderingen

 • Processen beter op elkaar aan laten sluiten. Dat is op zich is een blijvend proces. Qua bedrijfsstructuur moet er nog het een en ander gebeuren.
 • Efficiëntere werkmethodes, uitbreiden capaciteit.
 • Ordelijker en doelgerichter werken, zodat er met meer efficiëntie is en minder inspanning nodig is.
 • Meer structuur aanbrengen in de organisatie.

Ondernemersklimaat

Bedrijven zijn nog net zo positief over hun eigen bedrijf als bij de vorige kwartaalmeting. Online marketing is nog belangrijker geworden dan in het vorige kwartaal.

Hoe zorgen ondernemers voor bedrijfsgroei?

Werven van klanten en een hogere omzet staan bovenaan de to do-list, samen met groeien in omvang. Om dat doel te bereiken heeft online marketing de voorkeur.

Technologisch succes

Ondernemers hebben al veel positieve ervaringen met online marketing en het winnen van nieuwe klanten via internet.
"We hebben geïnvesteerd in IT om consumenten vooraf meer inzicht te geven."

Het verhaal over technologische successen van de ondernemer is:

Hoe denken ondernemers over klantgerichtheid?

Vooral het winnen van nieuwe klanten heeft nu de prioriteit. Het beter bedienen van bestaande klanten is minder belangrijk geworden sinds de laatste kwartaalmeting.

Op een schaal van 100, hoe klantgericht het bedrijf?

Q3 & Q4 zijn nog niet bekend.

conclusie

Er zijn in de tweede kwartaalmeting weinig veranderingen wat betreft servicegerichtheid en manieren om de organisatie te verbeteren. In dit onderzoek is het aspect technologie nader belicht en het blijkt dat er twee uitersten zijn die je ziet bij het gebruiken van technologie. De kleinste groep wil niet teveel veranderen in zijn bedrijfsvoering en geeft dan ook aan niet te veel met technologie en online marketing te maken willen hebben. De andere grotere groep is op zoek naar veel efficiëntie en denkt dit ook te kunnen bereiken door meer technologie te gebruiken.

Net als bij de vorige meting, is het voortbestaan dan wel het laten groeien van hun bedrijf het belangrijkste aspect voor ondernemers. Hierbij speelt acquisitie een grote rol.

De vorm van klantenwinning is wel wat veranderd, online marketing en acquisitie worden als nog belangrijker gezien door ondernemers.

Er zijn drie groepen ondernemers naar voren gekomen die zich vooral onderscheiden in de motivatie, de eerste groep wil graag diensten verbeteren de tweede en grootste groep heeft passie voor een onderwerp en heeft dat uitgebouwd naar een onderneming en de laatste overwegend jonge groep is gericht op innovatie.

DEEL DEZE PAGINA